Việt Nam – Philippines (hiệp 2: 0-0): Philippines tăng sức ép, Việt Nam thay người

Nguồn: tuoitre.vn