Việt Nam – Philippines (0-0): Văn Hậu bị đánh nguội trước khi hết hiệp 1

Nguồn: tuoitre.vn