Trực tuyến Việt Nam – Philippines (hiệp 1: 0-0): Xuân Trường đá chính, cặp với Đức Huy

Nguồn: tuoitre.vn