Trực tuyến Việt Nam – Philippines (hiệp 1: 0-0): Quyết liệt ngay từ đầu trận!

Nguồn: tuoitre.vn