Trực tuyến Việt Nam – Philippines (19h30): Xuân Trường đá chính

Nguồn: tuoitre.vn