Ông bố sáng nhất đêm nay: “Quẩy” giữa hàng vạn cổ động viên ở SVĐ Mỹ Đình nhưng không quên ôm con đang say giấc

Nguồn: kenh14.vn