Bức ảnh này chỉ là photoshop, nhưng có thể đây mới chính là thiết kế thật sự của Galaxy S10

Nguồn: genk.vn